تهران: شهریار، میدان نماز، جنب درب ورودی گاراژ بزرگ شهریار،
تلفن تماس: 65265716 021 – 09122132635

آشنایی با پمپ های هیدرولیکی

پمپ ها بسته به نوع سامانه‌ای که در آن قرار دارند به دو نوع کلی تقسیم می‌شوند:
– جابجایی مثبت و
– جابجایی نا مثبت.
پمپ‌های با جابه‌جایی مثبت از نظر ساختار به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:
– پمپ‌های دنده‌ای

پمپ دنده ای

– پمپ‌های پره‌ای

پمپ پره ای

– پمپ‌های پیستونی

پمپ پیستونی

پمپ‌های با جابه‌جایی مثبت از نظر میزان دبی به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند :
– پمپ‌های با جابه‌جایی ثابت

پمپ با جا به جایی ثابت

– پمپ‌های با جابه‌جایی متغیر

پمپ با جا به جایی متغیر

X