تهران: شهریار، میدان نماز، جنب درب ورودی گاراژ بزرگ شهریار،
تلفن تماس: 65265716 021 – 09122132635

فروش تخصصی لوازم یدکی لیفتراک لینده – لیفتراک اشتیل 
لیفتراک لینده برقی – لیفتراک لینده دیزلی – لیفتراک لینده گازی
لیفتراک اشتیل برقی

شارژپمپ لینده ۳۵۲ به شماره فنی 0009810187

شارژپمپ لینده ۳۵۲ به شماره فنی 0009810187

Hurry Up! Offer End In:

Hurry Up! Offer End In:

شارژپمپ لینده ۳۵۲ به شماره فنی 0009810187

شارژپمپ لینده ۳۵۲ به شماره فنی 0009810187

بلبرینگ دکل لینده 352 به شماره فنی 0009249482

بلبرینگ دکل لینده 352 به شماره فنی 0009249482

Hurry Up! Offer End In:

Hurry Up! Offer End In:

بلبرینگ دکل لینده 352 به شماره فنی 0009249482

بلبرینگ دکل لینده 352 به شماره فنی 0009249482

قابل استفاده در لیفتراک های لینده با سری های زیر:

E => 337-02
E => 338-01
H => 332-01
H => 352-01 / 352-03 / 352-04 / 352-05
H => 394-01 / 394-02

فیلتر داخل تانک هیدرولیک لینده ۳۵۲ به شماره فنی 0009830839

فیلتر داخل تانک هیدرولیک لینده ۳۵۲ به شماره فنی 0009830839

Hurry Up! Offer End In:

Hurry Up! Offer End In:

فیلتر داخل تانک هیدرولیک لینده ۳۵۲ به شماره فنی 0009830839

فیلتر داخل تانک هیدرولیک لینده ۳۵۲ به شماره فنی 0009830839

قابل استفاده در لیفتراک های لینده با سری های:

E => 337-02
H => 352-01 / 352-03 / 352-04 / 352-05
S => 316-01

نیاز به تعویض در سرویس های دوره ای 1000 / 2000 / 3000 ساعته

استارت لیفتراک لینده 3 تن 393 به شماره فنی VW02M911023Q

استارت لیفتراک لینده 3 تن 393 به شماره فنی VW02M911023Q

Hurry Up! Offer End In:

Hurry Up! Offer End In:

استارت لیفتراک لینده 3 تن 393 به شماره فنی VW02M911023Q

استارت لیفتراک لینده 3 تن 393 به شماره فنی VW02M911023Q

شارژ پمپ لینده ۳۵۱ پرکینز 0009812111

شارژ پمپ لینده ۳۵۱ پرکینز 0009812111

Hurry Up! Offer End In:

Hurry Up! Offer End In:

شارژ پمپ لینده ۳۵۱ پرکینز 0009812111

شارژ پمپ لینده ۳۵۱ پرکینز 0009812111

شارژ پمپ لینده 3 تن 351 موتور دویتس به شماره فنی 0009810042

شارژ پمپ لینده 3 تن 351 موتور دویتس به شماره فنی 0009810042

Hurry Up! Offer End In:

Hurry Up! Offer End In:

شارژ پمپ لینده 3 تن 351 موتور دویتس به شماره فنی 0009810042

شارژ پمپ لینده 3 تن 351 موتور دویتس به شماره فنی 0009810042
X